animals

USB flashdrive RABBIT 8GB

USB flashdrive RABBIT 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-219
USB flashdisk MR PIGGY 8GB

USB flashdisk MR PIGGY 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-220
USB flashdisk MRS PIGGY 8GB

USB flashdisk MRS PIGGY 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-221
USB flashdisk TURTLE 8GB

USB flashdisk TURTLE 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-222
USB flashdisk KOALA 8GB

USB flashdisk KOALA 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-223
USB flashdisk SQUIRREL 8GB

USB flashdisk SQUIRREL 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-224
USB flashdisk TIGER 8GB

USB flashdisk TIGER 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-225
USB flashdisk CROCODILE 8GB

USB flashdisk CROCODILE 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-226
USB flashdisk HIPPO 8GB

USB flashdisk HIPPO 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-227
USB flashdisk RHINO 8GB

USB flashdisk RHINO 8GB

 • Animal-shaped flash drive
 • Connector: USB 2.0
 • Capacity: 8 GB
 • PN: CI-228